Den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan.

Det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

 

Læreplansblomsten:

Tre centrale dele er udgangspunktet, når den pædagogiske læreplan skal udarbejdes:

  • Det fælles pædagogiske grundlag
  • De seks læreplanstemaer
  • Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring

(Børne- og undervisningsministeriet.dk)

 

I Børnehjørnet arbejder vi ud fra et børneperspektiv, hvor børnene aktivt deltager i dagligdagen, det kan være i planlagte aktiviteter, pædagogiske rutiner og børneinitieret lege. Sammen med børnene vil vi være nysgerrige, eksperimenterende hvor vi bevidst arbejder på at fange barnets spørgsmål og underen.

 

Bilag