Tilsyns rapport.

Det faste årlige tilsyn består i både uanmeldt og og anmeldt tilsynsbesøg.

Tilsynsrapporten for Børnehjørnet kan læses herunder.