Velkommen til nye børn.

Velkommen til Børnehjørnet. Vi glæder os til at lære jer at kende. 

Det kan være en stor omvæltning både for barn og forældre at begynde i vuggestue eller børnehave. Vi har derfor samlet nogle informationer omkring det at begynde i Børnehjørnet.

Når jeres barn har fået plads i Børnehjørnet, vil I blive inviteret ned for at se institutionen inden opstart. Der vil vi også afholde en samtale med jer, da vi gerne vil vide så meget som muligt om jeres barn og jeres familiesituation. Dette er med til at sikre den gode overgang fra hjemmet til institutionen.