Pædagogisk rammeplan for Hillerød kommune.

Der er udarbejdet en overordnet pædagogiske rammeplan for Hillerød Kommunes dagtilbud, som du kan du læse via linket her: Overordnede pædagogiske rammeplan.

Herudover arbejder hvert enkelt dagtilbud med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan, som er lovgivningen på dagtilbudsområdet.