Sådan bor vi i Vuggestuen.

Vuggestuen har tre stuer, Stjernestuen, Solstuen og Månestuen. På hver stue er der ca. 11 børn i alderen 1-3 år og der er tilknyttet to pædagoger og en medhjælper.

De store børn (kommende børnehavebørn) er samlet i en gruppe, hvor de laver aktiviteter et par dage om uge.

De resterende børn er på stuerne.

Direkte telefonnumre til stuerne:

Vuggestuen:

Solstuen: 72324561

Stjernestuen: 72324562

Månestuen: 7232 4563